">
Impiyerno ay ang kawalan ng Kristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Sa adlaw sa kaluwasan
Gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon.
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Impiyerno ay ang kawalan ng Kristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com

 AKONG TANYAG NAGA PADAYON GIHAPONKARONPILIA ANG KALIPAY