">
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Ang himaya ni Jesu-Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Ang himaya ni Jesu-Cristo
Ako mao man ang Dios, ug wala nay lain.
Ang Dios nag ingon : Mga tawo nga nakahibalo sa kamatuoran.
Jesu-Cristo : Pultahan nga masigpit.
Gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta.
Cristo nga mao ang dagway sa Dios.

AKO ANG DIOS

CLICK DINHI

AKONG IPAILA - ILA ANG AKONG KAUGALINGON

CLICK DINHI

MAAYONG PAG-ABUT

CLICK DINHI

ANG INYONG MAGBUBUHAT

CLICK DINHI

ANG DILI MAKITA

CLICK DINHI