">
Maayong pag-abut: Ako ang Dios
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Ang kalibutan nga ikaw mamatay
Jesu-Cristo nga profeta sa Dios
Jesus mao ang Cristo, ang Anak sa Dios.
Maayong pag-abut: Ako ang Dios
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Ang kalibutan nga ikaw mamatay

ANG KINATUNG'AN SA AKONG INTERES :


ANG HIMAYA


NI JESU-CRISTO


NGA AKONG ANAK