">
Impiyerno ay ang kawalan ng Kristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Impiyerno ay ang kawalan ng Kristo
Jesu-Cristo-Bibliya.comANG BIBLIYA