">
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Jesu-Cristo-Bibliya.com  ANG BIBLIYA