">
Ang maayong balita gikan ni Jesu-Cristo.
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Impiyerno ay ang kawalan ng Kristo
Ang maayong balita gikan ni Jesu-Cristo.
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Impiyerno ay ang kawalan ng Kristo
Buhat sa pagtoo o buhat sa kasugoan
Pagtuo ug paghinulsol
Ang pagbalhin sa kamatayon ngadto sa kinabuhi.

AKO MOHATAG KANINYO

KON KAMO MOTUO

CLICK DINHI

KANAKO UG MAGHINULSOL

CLICK DINHI

SA WALAY KATAPUSAN NGA KALIPAY

CLICK DINHI