">
Kinabuhing walay katapusan dili ipabaligya
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo
Jesu–Cristo nga atong dakung Dios ug Manluluwas,
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kinabuhing walay katapusan dili ipabaligya
Kalipay nga walay katapusan kauban ni Cristo


ANG MAAYONG BALITA :AKONG ANAK JESU-CRISTONAG BAYAD SALILI SA IMO