">
Ang kalibutan nga ikaw mamatay
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Si Jesu-Cristo nagatinguha sa imong kalipay nga walay katapusan
Ang imong kalag pagakuhaon gikan kanimo
Ang kalibutan nga ikaw mamatay
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Si Jesu-Cristo nagatinguha sa imong kalipay nga walay katapusan

UNSA ANG AKONG MAKITA DIRI ?
ANG IMONG PAGANTOS

NGA WALAY- KATAPUSAN