">
Si Jesu-Cristo nagatinguha sa imong kalipay nga walay katapusan
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kinabuhing walay katapusan dili ipabaligya
Kay gikahalad na si Jesu-Cristo.
Si Jesu-Cristo nagatinguha sa imong kalipay nga walay katapusan
Jesu-Cristo-Bibliya.com
Kinabuhing walay katapusan dili ipabaligyaKINAHANGLAN BA MAGBAYAD ?"Oo"